Policjant na skrzyżowaniu – czy rozumiesz jego ruchy?

.Policjant na skrzyżowaniu – czy rozumiesz jego ruchy?

Nie tylko znaki drogowe mają znaczenie. Zdarzają się sytuacje, gdy to policjant lub osoba uprawniona do kierowania ruchem przejmuje stery. Jakie odczytywać gesty i pozycje? Kto jest ważniejszy?

Hierarchia ważności znaków i sygnałów na drodze

Polecenia dawane przez kierującego ruchem (i nie zawsze będzie to policjant) stoją najwyżej w hierarchii znaków i sygnałów na drodze.

Oznacza to, że jeżeli dojedziesz do miejsca, w którym stoi osoba kierująca ruchem i będą tam też inne sygnały, np. światła na skrzyżowaniu lub znaki drogowe regulujące pierwszeństwo przejazdu to wiążące dla kolejności przejazdu przez to skrzyżowanie będą sygnały dawane przez kierującego ruchem!

Nie będzie więc miało znaczenia to czy jesteś na drodze z pierwszeństwem, czy podporządkowanej, a może masz właśnie nadawany sygnał zielony… Istotne dla ciebie będzie to, co pokazuje kierujący ruchem.

Sygnały dawane przez kierującego ruchem – co oznacza pozycja kierującego ruchem?

  1. Jeżeli osoba kierująca ruchem ustawiona jest przodem lub tyłem do kierującego wjeżdżającego na skrzyżowanie oznacza to zakaz wjazdu na to skrzyżowanie.
  2. Jeżeli osoba kierująca ruchem ustawiona jest bokiem do wjeżdżających oznacza to, że mają ruch otwarty i mogą wjechać na skrzyżowanie.
  3. Jeżeli osoba kierująca ruchem ma uniesioną rękę ( bez względu na to czy stoi bokiem , tyłem czy przodem) oznacza to, że za chwilę nastąpi zmiana nadawanego sygnału.

Zrozumieć w praktyce – czyli, że jak?

Żeby zrozumieć zagadnienie porównamy sygnały dawane przez kierującego ruchem do sygnalizacji świetlnej. O tym, że sygnał czerwony zabrania wjazdu na skrzyżowanie a zielony pozwala to wszyscy wiemy. Wiemy też, że sygnał żółty zaświeci się po zielonym, a po czerwonym świetle będzie świeciło się czerwone i żółte równocześnie.

Teraz zestawmy to z postawą i gestami osoby kierującej ruchem.

  1. Jeżeli osoba kierująca ruchem ustawiona jest przodem lub tyłem do kierującego wjeżdżającego na skrzyżowanie oznacza to zakaz wjazdu na to skrzyżowanie; czyli jest tak, jakby nadawany był sygnał czerwony na sygnalizatorze.
  2. Jeżeli osoba kierująca ruchem ustawiona jest bokiem do wjeżdżających oznacza to, że mają ruch otwarty i mogą wjechać na skrzyżowanie; czyli tak, jak zielone światło przy wjeździe na skrzyżowanie.
  3. Jeżeli osoba kierująca ruchem stoi do nas bokiem i ma uniesioną rękę to jest tak, jakby nadawany był sygnał żółty, a jeżeli stoi przodem lub tyłem do wjeżdżających na skrzyżowanie i ma uniesioną rękę to tak jakby nadawany był sygnał czerwony i żółty równocześnie; czyli oznacza, że za chwilę ruch będzie dla tego kierunku otwarty.

Na wystąpienie takiej sytuacji musimy być przygotowani. Pamiętajmy, że są to sytuacje wyjątkowe i policjanci lub inne osoby uprawnione kierują ruchem po to, by zapewnić bezpieczeństwo i usprawnienie ruchu.

Bądźmy bezpieczni na drodze!