Jak sprawdzić zdawalność w konkretnym OSK?

.Jak sprawdzić zdawalność w konkretnym OSK?

Jedną z decyzji przed jaką staje przyszły kursant jest wybór właściwego ośrodka szkolenia kierowców. To właśnie OSK będzie przygotowywał go do egzaminu na prawo jazdy, ucząc jak właściwie i bezpiecznie zachowywać powinien się kierowca w ruchu ulicznym.

Kryteria wyboru OSK

Wybierając kurs nauki jazdy kierujemy się różnymi kryteriami. Dla jednych ważne będzie czy szkoła prowadzi zajęcia teoretyczne, czy może będą musieli sami nauczyć się teorii w internecie lub z podręcznika. Szczegółowo opisywaliśmy o tym w artykule “Prawo jazdy. Jaką szkołę nauki jazdy wybrać?“.

Inni wybierając OSK sprawdzą czy dana szkoła szkoli na takich samych samochodach, na jakich odbywa się egzamin w WORDzie, w którym będą zdawać.

Jeszcze inni sprawdzą czy instruktorzy szkolący w danej szkole są opanowani i spokojni. Czy dobrze tłumaczą, i czy szkolenie odbywa się w bezstresowej atmosferze.

Jest też grupa przyszłych kursantów, dla których najważniejszym kryterium wyboru szkoły, w której uczyć się będą są wyniki zdawalności absolwentów tej szkoły.

Gdzie szukać informacji na temat zdawalności?

Wyniki zdawalności osób przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej właściwym dla danego urzędu (Wydziału Komunikacji). Dane tam zamieszczane są najbardziej wiarygodne.

Zawierają zestawienie średniej zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców podległych temu urzędowi – zarówno z teorii, jak i praktyki. Zawierają również dane na temat zdawalności w rozbiciu na poszczególnych instruktorów pracujących w danej szkole i oczywiście z podziałem na kategorie prawa jazdy.

Tam również można sprawdzić, czy zdawalność jaką odnotowała szkoła w danym roku jest wyższa, czy może niższa niż w latach minionych.

Informacje publikowane w BIP zawierają również rejestr Ośrodków Szkolenia, jak też i liczbę skarg jakie na dany OSK wpłynęły do urzędu (o ile takie były).

Inne źródła opinii o OSK

Przeglądając internet spotkamy też wiele innych rankingów. Bardziej lub mniej wiarygodnych.

Czasami ich autorzy opierają się na oficjalnych danych uzyskany właśnie z BIP, a czasem bazują jedynie na opiniach i danych innych autorów. Bywa również, że promują konkretne szkoły odpowiednio dobierając dane.

Pamiętaj, że oferty szkół jazdy są mocno zróżnicowane, bywają atrakcyjne, a sama nauka przez instruktora może nie spełniać podstawowych kryteriów. Zaufaj swojej intuicji i weź pod uwagę te kryteria, która są dla Ciebie najważniejsze.