Droga po prawo jazdy, czyli jakie egzaminy nas czekają?

.Droga po prawo jazdy, czyli jakie egzaminy nas czekają?

Egzaminy ważna sprawa, dlatego warto wiedzieć, że decydując się na zdobycie prawa jazdy mamy do pokonania dwa etapy. Omawiamy szczegółowo, jak wyglądają te etapy, abyście byli przygotowani na 5.

Egzamin państwowy teoretyczny

Zdobycie wiedzy teoretycznej niezbędnej do zrozumienia zasad, reguł i zwyczajów jakie panują na drodze. Etap ten uwieńczony jest państwowym egzaminem teoretycznym na prawo jazdy, który zdać możemy w dowolnym Ośrodku Egzaminacyjnym w kraju.

Przed podejściem do egzaminu musimy jednak zadbać o zdobycie wiedzy.

Możemy to zrobić samodzielnie (np. ucząc się z podręcznika lub dostępnych w Internecie kursów e-learningowych na prawo jazdy, o których więcej pisaliśmy w artykule “Teoria na prawo jazdy – czy muszę uczestniczyć w wykładach?”) lub skorzystać z wykładów oferowanych przez szkoły nauki jazdy. Jeżeli wybieramy tę drugą opcję, to wykładów teoretycznych musi być minimum 30 (w tym 4 godziny z pierwszej pomocy przedmedycznej).

Egzamin państwowy praktyczny

Nabycie umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielne poruszanie się po drogach. Ten etap zakończony będzie państwowym egzaminem praktycznym.

Część praktyczna kursu na prawo jazdy musi być zrealizowana w szkole nauki jazdy. Możemy ją rozpocząć po zdanym państwowym egzaminie teoretycznym na prawo jazdy (wówczas w szkole nauki jazdy mamy do zrealizowania jeszcze 4 godziny pierwszej pomocy przedmedycznej) lub kontynuować po części teoretycznej kursu, który obejmował minimum 30 lekcji teoretycznych po 45 minut każda.

Część praktyczna kursu obejmuje minimum 30 godzin (po 60 minut). O liczbie godzin jaką musi zrealizować kursant decyduje instruktor prowadzący. Instruktor ma obowiązek przeprowadzenia z kursantem minimum 50 % godzin.

Kurs na prawo jazdy zakończony musi być egzaminem wewnętrznym teoretycznym (z tego egzaminu zwolniona będzie osoba, która przyszła na część praktyczną kursu po zdanym egzaminie państwowym), a po zdanym egzaminie teoretycznym kursant może dopiero przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego.

Egzamin wewnętrzny musi być przeprowadzony na wzór egzaminu państwowego. Egzamin wewnętrzny praktyczny musi przeprowadzić instruktor prowadzący lub kierownik ośrodka szkolenia (jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu przez instruktora prowadzącego).

Egzamin wewnętrzny jest bardzo ważnym ogniwem w procesie szkolenia. Ma dać kursantowi odpowiedź na pytania:

  • czy moja świadomość jest na tyle ukształtowana aby samodzielnie poruszać się po drogach?
  • czy mam już na tyle wyrobione nawyki, że dam sobie radę wśród innych kierujących?
  • czy moja odporność psychiczna pozwala mi podejść już do egzaminu państwowego?

Zatem: Powodzenia! 🙂

“Zapraszamy do drogi. Moja Droga. Mój Drogi.”